ITCongress 2024 – Cel mai important eveniment IT multibrand organizat în România

1. INFORMAȚII DESPRE SITE

Site-ul www.itcongress.ro  este proprietatea ETA2U SRL, identificată prin J35/703/1992 și CUI RO 1801821, cu sediul în Timișoara, Str. Gheorghe Dima nr.1, cod poștal 300079, denumită pe parcursul acestor Termeni și Condiții ETA2U.
www.itcongress.ro  este un site dedicat conferinței IT Congress organizat de ETA2U, pus la dispoziția celor interesați să participe la această conferință, pentru a face înregistrarea participării și a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil.1.TERMENI GENERALI
Conferința IT Congess organizată de ETA2U este un eveniment public, de interes național.Accesul la conferință se face în limita locurilor disponibile. ETA2U își rezervă dreptul de a acorda prioritate clienților săi.Site-ul www.itcongress.ro  include: texte, imagini, logo-uri, baze de date și constituie “conținutul” site-ului menționat, care este proprietatea ETA2U.ETA2U își rezervă dreptul, unilateral, de a schimba, corecta, modifica, adăuga și/sau retrage prezenții termeni, fără a anunța în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe www.itcongress.ro .Totodată, ETA2U poate limita accesul la site sau la anumite facilități din site, poate aduce limitări anumitor IP-uri, fără notificări și fără vreo răspundere.

2. INREGISTRARE, PAROLE, RESPONSABILITATEA UTILIZATORILOR

Pentru a putea participa la conferință, și a obține acces în spațiile în care se desfășoară conferința, este necesară înregistrarea prealabilă a participantului pe site, și autorizarea accesului acestuia de către ETA2U.

Accesul la site-ul www.itcongress.ro  este liber. Accesul utilizatorilor (participanților a căror înregistrare a fost autorizată) la anumite secțiuni ale www.itcongress.ro este protejat de o parolă.

La înregistrare  se  va  cere  utilizatorului să  ofere  datele  sale  de  contact precum și acordul explicit al acestuia pentru prelucrarea acestor date.

Formularele de înregistrare vor conține informații detaliate ale utilizatorului, cum ar fi numele complet, telefon, adresă email, funcție, angajator.

Pentru a evita ca persoane neautorizate să aibă acces la informațiile dumneavoastră personale, vă recomandăm să nu dezvăluiți parola, să bifați „Log off” ori de câte ori încheiați sesiunea pe site-ul www.itcongress.ro și să închideți fereastra browserului în care ați lucrat, la finalul navigării dumneavoastră pe site.

 

3. INFORMAȚIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI & PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ETA2U nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori prin intermediul formularului de înscriere. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”) ETA2U are obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori.

În relația cu ETA2U, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

 

Ce date cu caracter personal prelucrează ETA2U?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

În acest sens, ETA2U va prelucra pentru toți cei care solicita participarea la IT Congress, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, loc de muncă, funcția deținută, numere de telefon/fax, adresă de serviciu, e-mail, adresa IP, fotografii sau filmări realizate în cadrul evenimentului.

În plus față de datele de mai sus, ETA2U va prelucra de la câștigătorii la Tombola organizată în cadrul evenimentului, Codul Numeric Personal și Semnătura câștigătorului, pe baza unui proces verbal de predare primire, aceasta fiind o cerință legală stabilită de legea 227/2015 privind codul fiscal.

 

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Scopurile în care ETA2U poate utiliza aceste informații și persoanele cărora le pot fi oferite sunt asociate organizării de evenimente și comercializării serviciilor și produselor ETA2U, cum ar fi:

ETA2U va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția organizatorilor/co-organizatorilor evenimentului, si/sau partenerilor de tehnologie cu care se organizează evenimentul) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

În situația în care utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal (ștergerea contului de utilizator), accesul la o parte din conținutul www.itcongress.ro va fi automat restricționat, deoarece acesta nu poate funcționa fără prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, ETA2U va menține posibilitatea de autentificare pe site-ul IT Congress pe o perioada de 1 an, timp în care veți avea acces la toate materialele puse la dispoziția dvs. prin intermediul site-ului.

În decursul intervalului specificat mai sus, un utilizator înregistrat va avea obțiunea de a-și șterge, în mod necondiționat, contul de utilizator. În această situație utilizatorul înțelege ca accesul la o parte din conținutul www.itcongress.ro va fi automat restricționat.

Datele dumneavoastră vor fi reținute în sistemele interne ETA2U pe o perioada de 5 ani.

Pentru persoanele a căror înregistrare nu a fost autorizată de către ETA2U, datele personale furnizate se vor șterge cel târziu la data de 30 Mai 2019. Aceste date nu vor fi reținute in sistemele interne ETA2U.

 

4. EXPRIMAREA ACORDULUI DE PARTICIPARE

1. Participarea la oricare prezentare, focus grup sau spațiu expozițional a conferinței IT Congress 2019, se face pe baza acestor condiţii prezentate şi acordarea către ETA2U a dreptului de procesare a datelor personale în scopurile menționate.

2.Acordul cu privire la prelucrarea datelor personale în scopurile declarate se obține explicit, la momentul înregistrării.

3.Participarea la  eveniment implică consimțământul participanților ca imaginea lor (în cadrul unei fotografii sau înregistrări video de grup) să poată fi publicate și utilizate ulterior de către ETA2U în diverse materiale publicitare audio, foto și video, în mod gratuit, neimplicând o recompensă de nici un fel din partea organizatorului, vis a vis de publicarea și utilizarea ulterioară a acestora.

 

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII

ETA2U nu este răspunzătoare pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:

 

În condițiile în care considerați că un anumit material aflat pe site, încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa marketing@eta2u.ro

 

6. SUSPENDAREA ACCESULUI

www.itcongress.ro poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dumneavoastră la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.

 

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către ETA2U constituie elemente determinante pentru buna organizare și desfășurare a evenimentului IT Congress.