EXPRIMAREA ACORDULUI DE PARTICIPARE LA TOMBOLĂ ȘI ACCEPTAREA CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE: 

  1. Înregistrarea participării la oricare Tombolă a evenimentului IT Congress 2024 are drept consecință acceptarea condiţiilor prezentului Regulament şi acordarea ETA2U a dreptului de procesare a datelor personale, precum şi alte date necesare în cadrul prezentei Tombole.
  2. Participarea în cadrul Tombolei prezumă, în mod tacit, informarea Participantului cu toate regulile de desfăşurare a Tombolei, anunţate în mod public de către ETA2U.
  3. Prin participarea la Tombolă, Participanții îşi exprimă în mod expres acordul de a primi de la ETA2U – în calitate de organizator al IT Congress 2024 – mesaje SMS precum şi apeluri vocale cu caracter informativ.
  4. Acordarea premiului este un eveniment public. Participarea la Tombolă implică consimțământul câștigătorilor ca numele și fotografia lor să poată fi publicate și utilizate ulterior de către ETA2U în diverse materiale publicitare audio, foto și video, în mod gratuit, neimplicând nici o recompensă de nici un fel din partea organizatorului vis a vis de publicarea și utilizarea ulterioară a acestora, cât și acceptul câstigătorului tombolei cu privire la mediatizarea evenimentului, cu obligația de a nu aduce atingere prin declarațiile și faptele lor, în nici un fel organizatorului, sub sancțiunea plății de daune.